Πλούτωνος 37, 17236, Δάφνη - 213 0366 203

Blog

Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2017: Το νέο Πρόγραμμα επιδότησης για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας

Tελευταία ενημέρωση 04/08/2020

 

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2017, με το οποίο επιδοτείται μέχρι και 70% η δαπάνη για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών.

Το πολυαναμενόμενο, από χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες του χώρου της οικοδομής, πρόγραμμα που τίθεται σε εφαρμογή τις επόμενες ημέρες, πρόκειται να χρηματοδοτήσει νοικοκυριά, ανάλογα με το εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση για να προχωρήσουν σε επενδύσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των σπιτιών τους. Οι εργασίες που επιδοτούνται αφορούν αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση συστημάτων θερμομόνωσης και αναβάθμισης του συστήματος θέρμανσης.

Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα δέκα τράπεζες (πέντε εμπορικές και πέντε συνεταιριστικές) εκδήλωσαν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στο πρόγραμμα και σύντομα θα υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις, ώστε μέχρι το τέλος Οκτωβρίου να βρίσκεται το πρόγραμμα “στον αέρα”.

Τα κονδύλια στην παρούσα φάση αναμένεται να καλύψουν περίπου 40.000 κατοικίες σε όλη τη χώρα.

Σκοπός του προγράμματος είναι να κινητοποιήσει τους πολίτες, ώστε να προχωρήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση του σπίτι τους.

Η ενεργειακή αναβάθμιση είναι μία επένδυση για το ακίνητο μας διότι αυξάνει την αξία του σπιτιού. Ένα ενεργειακά αναβαθμισμένο σπίτι ξοδεύει σαφώς λιγότερα για θέρμανση το χειμώνα και για δροσιά το καλοκαίρι.

 

Τι προβλέπει το Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον

Σύμφωνα με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον, επιδοτείται μέχρι και 25.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ο ιδιοκτήτης που θα επιλέξει να ανακαινίσει και να αναβαθμίσει ενεργειακά το σπίτι του.

Η ουσιαστική διαφορά του νέου προγράμματος που αναμένεται να ξεκινήσει από τον ερχόμενο μήνα σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα, είναι ότι δεν απαιτείται πλέον τραπεζικό δάνειο– κάτι που είχε λειτουργήσει ως αντικίνητρο στο παρελθόν για πολλούς ενδιαφερόμενους. Σήμερα, δηλαδή, δεν χρειάζεται ο ιδιοκτήτης του σπιτιού να πάρει δάνειο για να ενταχθεί στο πρόγραμμα, στην περίπτωση που μπορεί να καλύψει το υπόλοιπο ποσό με δικά του χρήματα.

Επίσης για τον υπολογισμό του ύψους της επιχορήγησης λαμβάνονται υπόψη επιπλέον εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια ενώ η θα προσαυξάνεται κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Σε κάθε περίπτωση το επιδοτούμενο ποσό αφορά εργασίες που ανέρχονται ως 25.000 ευρώ και δεδομένου ότι το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να διαμορφωθεί στο 70% του προϋπολογισμού, το μέγιστο ύψος της επιδότησης θα διαμορφωθεί στις 17.500 ευρώ.

Το επιπλέον ποσό, έως τις 25.000 ευρώ, καλύπτεται είτε από ίδια συμμετοχή του ενδιαφερόμενου πολίτη είτε από τραπεζικό δανεισμό. Στην περίπτωση που χορηγηθεί δάνειο, η διάρκεια της αποπληρωμής του καθορίζεται στα 4, 5 ή 6 έτη. Το μέγιστο ύψος του δανείου μπορεί να είναι 25.000 ευρώ, ενώ το επιτόκιο (σταθερό) θα είναι 6%. Ωστόσο, επειδή προβλέπεται 100% επιδότηση του επιτοκίου, στην ουσία θα είναι άτοκο για τον δανειολήπτη.

 

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών που προβλέπονται.

Οι κατηγορίες των δικαιούχων είναι επτά:

 • Για ατομικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ και για οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ με ποσοστό επιδότησης 60% και αυξάνεται κατά 5% για κάθε παιδί με ανώτατο όριο το 70%.
 • Για ατομικό εισόδημα από 10.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ και για οικογενειακό εισόδημα από 20.000 ευρώ και μέχρι 25.000 ευρώ σε ποσοστό επιδότησης 50%.
 •  Για ατομικό εισόδημα από 15.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ και για οικογενειακό εισόδημα από 25.000 ευρώ και μέχρι 30.000 ευρώ σε ποσοστό επιδότησης 40%.
 • Για ατομικό εισόδημα από 20.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ και για οικογενειακό εισόδημα από 30.000 ευρώ και μέχρι 35.000 ευρώ σε ποσοστό επιδότησης 35%.
 • Για ατομικό εισόδημα από 25.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ και για οικογενειακό εισόδημα από 35.000 ευρώ και μέχρι 40.000 ευρώ σε ποσοστό επιδότησης 30%.
 • Για ατομικό εισόδημα από 30.000 ευρώ έως 35.000 ευρώ και για οικογενειακό εισόδημα από 35.000 ευρώ και μέχρι 45.000 ευρώ σε ποσοστό επιδότησης 25%.
 • Για ατομικό εισόδημα από 35.000 έως 40.000 ευρώ και οικογενειακό από 45.000-50.000 δεν υπάρχει επιχορήγηση. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες νοικοκυριών θα μπορούν να τύχουν μόνο άτοκο τραπεζικό δάνειο. Συνεπώς νοικοκυριά με οικογενειακό πάνω από 50.000 δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

 

Το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ΄ οίκον, σε γενικές γραμμές, προβλέπει τα εξής:

 •  Επιλέξιμη κατοικία για τις ανάγκες του προγράμματος είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύνολο κτιρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα που χρησιμοποιείται ως κατοικία, έχει οικοδομική άδεια, έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα. Σημειωτέον πως κάθε νοικοκυριό μπορεί να εντάξει ένα και μόνο σπίτι του, ενώ για την πολυκατοικία χρειάζεται απόφαση γενικής συνέλευσης.
 •  Οι εργασίες που επιδοτούνται περιλαμβάνουν αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης, τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής, αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και αναβάθμιση του συστήματος παροχής ζεστού νερού.
 • Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφάνειας της κατοικίας, όπως προκύπτει από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, με μέγιστο τις 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 • Ο ωφελούμενος μπορεί να ζητήσει προκαταβολή σε ποσοστό 70% του αρχικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων. Σε περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί καθόλου δάνειο, τότε ο ωφελούμενος δεν λαμβάνει προκαταβολή, διενεργεί τις εργασίες και μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και την προσκόμιση των παραστατικών δαπανών επί πιστώσει, υπολογίζεται ανάλογα με το εισόδημά του το ποσό της επιχορήγησης καθώς και το ποσό των ιδίων κεφαλαίων.
 •  Μετά την πληρωμή του ποσού των ιδίων κεφαλαίων, εκταμιεύεται το ποσό της επιχορήγησης με απευθείας πληρωμή των αναδόχων/ προμηθευτών σε τραπεζικό λογαριασμό τους από την τράπεζα.

 

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://exoikonomisi.ypeka.gr με τους κωδικούς του taxisnet του ενδιαφερόμενου.

Η αίτηση περιλαμβάνει διάφορα βήματα που θα γίνονται σταδιακά.

 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αρχικά ο αιτών θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση του και να δηλώσει το τραπεζικό ίδρυμα από όπου σκοπεύει να λάβει δάνειο, αν φυσικά σκοπεύει να πάρει κάποιο δάνειο.

Κατόπιν, ελέγχεται η πιστοληπτική ικανότητα του ατόμου, όπως γίνεται για κάθε αίτηση δανείου. Όταν γίνει έγκριση από την τράπεζα, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να λάβει ένα πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για το σπίτι από έναν ενεργειακό επιθεωρητή.

Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσθέσει στην αίτηση τα στοιχεία που προέκυψαν από την επιθεώρηση. Επίσης, θα πρέπει να καταχωρήσει τις αλλαγές, ή αλλιώς τις εργασίες που πρόκειται να γίνουν στο σπίτι και το κόστος τους.

Αν η αίτηση εγκριθεί, τότε γίνεται η λήψη δανείου, ή η δήλωση αποδοχής, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες στο σπίτι. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες, θα πρέπει να εκδοθεί άλλο ένα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Τέλος, ελέγχεται αν έχει γίνει επαρκής ενεργειακή αναβάθμιση χάρη στις αλλαγές/ εργασίες, έτσι ώστε ο αιτών να μπορέσει να λάβει τα χρήματα της επιδότησης.

 

ΠΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ

Τα ακίνητα που θα μπορούν να αναβαθμιστούν ενεργειακά θα είναι οι μονοκατοικίες, οι πολυκατοικίες και τα μεμονωμένα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, έχουν οικοδομική άδεια και έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην κατηγορία Δ ή και χαμηλότερη. Μάλιστα, για την αναβάθμιση του συνόλου μίας πολυκατοικίας θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως κατοικία τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών.

 

ΕΝΤΑΞΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Για να ενταχθεί μια πολυκατοικία στο πρόγραμμα χρειάζεται απόφαση γενικής συνέλευσης. Αφού διενεργηθεί γενική συνέλευση για να ληφθεί η απόφαση της συμμετοχής της πολυκατοικίας στη διαδικασία επιλογής του προγράμματος, θα πρέπει να οριστεί ένας εκπρόσωπος. Ο εκπρόσωπος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση, προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία που καθιστούν το κτήριο επιλέξιμο από το πρόγραμμα. Επίσης, θα πρέπει να προσκομίσει επιμέρους αιτήσεις από όλους τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων της πολυκατοικίας που επιθυμούν να συμμετέχουν. Τέλος, θα πρέπει να υποβάλει ένα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, το οποίο θα αναφέρεται συγκεντρωτικά σε ολόκληρο το κατοικήσιμο μέρος του κτιρίου.

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Τα ποσοστά της επιδότησης υπολογίζονται με βάση εισοδηματικά κριτήρια όπως αναφέρονται παραπάνω. Έτσι, λαμβάνουν επιδότηση ιδιοκτήτες με ατομικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ ή οικογενειακό μέχρι 20.000 ευρώ, το οποίο μειώνεται στο 50% για ατομικό εισόδημα 10.001-15.000 ευρώ και οικογενειακό 20.001 έως 25.000 ευρώ.

Παράλληλα, από τις 7 εισοδηματικές κατηγορίες στις οποίες προβλέπεται επιδότηση στις 6 υπάρχει και προσαύξηση 5% ανά προστατευόμενο μέλος. Υπό την προϋπόθεση, όμως, η συνολική επιδότηση να μην υπερβαίνει το 70% στις 4 πρώτες, και το 50% στις δύο τελευταίες. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας, με μέγιστο τις 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

εξοικονομώ κατ' οίκον 2017 επιδότηση

 

5 ερωτήσεις για το “Εξοικονομώ κατ΄οίκον”

1. Ποιες εργασίες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον;

Το πρόγραμμα αφορά συγκεκριμένες εργασίες, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού. Καλύπτει αλλαγή κουφωμάτων (πόρτες και παράθυρα). Βασική προϋπόθεση είναι τα κουφώματα να μη διαχωρίζουν 2 εσωτερικούς χώρους του σπιτιού, όπως μια πόρτα διαμερίσματος πολυκατοικίας, γιατί αυτή δεν εκτίθεται σε εξωτερικό χώρο.

Επίσης, το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες για τοποθέτηση και αντικατάσταση συστημάτων σκίασης, για παράδειγμα παντζουριών.

Κάτι ακόμα που ενδιαφέρει το πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ οίκον” είναι η εξωτερική θερμομόνωση του κτηρίου και η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης του σπιτιού. Ωστόσο, δεν καλύπτει τις δαπάνες για τοποθέτηση σωμάτων θέρμανσης, όπως για σώματα καλοριφέρ.

Το πρόγραμμα όμως θα καλύπτει και δαπάνες για αναβάθμιση του συστήματος παροχής ζεστού νερού. Αυτό σημαίνει, πρακτικά, πως αν ακόμα δεν έχεις εγκαταστήσει ηλιακό σύστημα, ίσως είναι ώρα να επανεξετάσεις την ιδέα!

2. Ποιες κατοικίες μπορούν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα;

Η ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον 2017 αφορά μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα. Αξίζει να σημειωθεί, πως οι πολυκατοικίες μπορούν να ενταχθούν μόνο σαν σύνολο και όχι σαν μεμονωμένα διαμερίσματα. Συνεπώς, κάθε πολυκατοικία συμπεριλαμβάνεται σαν μια κατοικία. Για να θεωρηθεί ως επιλέξιμη κατοικία μια πολυκατοικία, θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών του κτηρίου για σκοπούς κατοίκησης. Συνεπώς, αν μέρος της πολυκατοικίας χρησιμοποιείται σαν εμπορικό κατάστημα, αυτό δε θεωρείται ιδιοκτησία που χρησιμοποιείται για κατοικία.

3. Ποια είναι τα κριτήρια για να θεωρηθεί κανείς δικαιούχος του προγράμματος;

Για αρχή, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως αν έχεις την κυριότητα για 2, ή και παραπάνω κατοικίες, δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις αίτηση για ένταξη όλων των κατοικιών στο πρόγραμμα. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να κάνει μόνο μια αίτηση για μια κατοικία. Επίσης, θα πρέπει να ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς το ετήσιο εισόδημα σου. Ανάλογα με το ατομικό και το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα, ορίζεται το ποσοστό της επιδότησης.

Γενικά, ο προϋπολογισμός των εργασιών για τις οποίες κάνεις αίτηση, δεν μπορεί να ξεπερνά τις 25.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορείς να κάνεις αίτηση για επιδότηση έως και 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο του σπιτιού. Ένα μέρος αυτών των χρημάτων θα παρέχεται, ανάλογα με το ετήσιο εισόδημα σου και τα υπόλοιπα χρήματα θα πρέπει να τα καταβάλεις εσύ, είτε από τραπεζικό δάνειο, είτε από κεφάλαια που ήδη διαθέτεις.

4. Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζουν το μέγεθος της επιδότησης;

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον 2017, το ατομικό και το οικογενειακό εισόδημα έχουν ταξινομηθεί σε 7 κατηγορίες, όπως αναφέρονται παραπάνω. Το ανώτατο όριο επιδότησης για μια κατοικία δε μπορεί να ξεπερνά το 70% της συνολικής δαπάνης. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι η πρώτη κατηγορία δικαιούται σίγουρα επιδότηση κατά 60%. Η δεύτερη δικαιούται επιδότηση του 50% των δαπανών, η τρίτη 40%, η τέταρτη 35%, η πέμπτη 30% και η έκτη 25%. Όσον αφορά στην έβδομη κατηγορία, δεν υπάρχει δικαίωμα επιδότησης, αλλά υπάρχει δικαίωμα λήψης άτοκου τραπεζικού δανείου.

5. Αυξάνεται το ποσοστό επιδότησης, αν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη στην οικογένεια;

Σε περίπτωση που υπάρχουν προστατευόμενα μέλη στην οικογένεια, το ποσοστό επιδότησης μπορεί να αυξηθεί σημαντικά. Συγκεκριμένα, για κάθε προστατευόμενο μέλος υπάρχει προσαύξηση επιδότησης κατά 5%. Προσοχή, στις πρώτες 4 κατηγορίες των δικαιούχων το τελικό ποσοστό επιδότησης δε μπορεί να ξεπεράσει το 70%. Επίσης στις κατηγορίες 5 και 6 των δικαιούχων το τελικό ποσοστό δεν μπορεί να ξεπεράσει το 50%. Η τελευταία κατηγορία, όπως προαναφέρθηκε, δεν δικαιούται επιδότηση, ακόμα και αν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη.

 • Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε και στην τηλεφωνική γραμμή για το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον 215 2158515.

Ώρες λειτουργίας : Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00 π.μ. – 4.00μ.μ.

Επίσης μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στον επίσημο ιστότοπο του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής http://exoikonomisi.ypeka.gr

 

Η τεχνική εταιρεία Ο Μάστορας αναλαμβάνει όλες τις εργασίες δόμησης, ανακαίνισης και αναβάθμισης των συστημάτων του σπιτιού σας με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2017 και σας καθοδηγεί για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

 

Καλέστε στο 213-03-66-203

ή στείλτε μας ένα μήνυμα στο Email ή στο Facebook

για να κλείσουμε ΔΩΡΕΑΝ ένα ραντεβού στον χώρο σας και να σας δώσουμε μία προσφορά για τις εργασίες που επιθυμείτε.

Ο Μάστορας συνεργάζεται για τις υδραυλικές εργασίες με την ομάδα του Υδραυλικού

Διαβάστε σχετικά: