Θ.Βρεσθένης 26Α, 11743, Αθήνα 213 0366 203

Αίτημα διαγραφής δεδομένων

Διαδικασία αιτήματος διαγραφής προσωπικών δεδομένων

Παρέχουμε στους χρήστες μια αυτοματοποιημένη διαδικασία για να ζητήσουν την κατάργηση των προσωπικών τους δεδομένων. Μόλις επαληθευτεί η ιδιοκτησία του λογαριασμού, το σύστημα θα διαγράψει όλα τα στοιχεία που επιβάλλει η διαδικασία σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).

 

Αίτημα διαγραφής λογαριασμού (Σύμφωνα με το Αρθ. 17 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR))

Για να ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασμού σας από το σύστημά μας, πληκτρολογήστε το τηλέφωνό σας παρακάτω. Μόλις παραλάβουμε το αίτημα, ένας από τους διαθέσιμους εκπροσώπους μας θα σας καλέσει στο τηλέφωνο που δηλώσατε στο αίτημα διαγραφής για να επιβεβαιώσει ότι είστε ο κάτοχος του τηλεφώνου.

Back to top