Πλούτωνος 37, 17236, Δάφνη 213 0366 203

Χτισίματα – σοβατίσματα

Η ομάδα του Μάστορα αναλαμβάνει οποιαδήποτε εργασία για χτίσιμο τοίχων με τούβλα ή πέτρα, σε οικονομικές τιμές και με άριστα αποτελέσματα καθώς και σοβατίσματα και σπατουλαρίσματα σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους.

Σοβάτισμα: Λίγα λόγια για το πως δουλεύουμε

Ο σοβάς είναι ένα επίχρισμα που εφαρμόζεται πάνω από εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους για την προστασία και τον καλλωπισμό τους. Είναι μια εργασία που θα χρειαστεί σε κάθε τοίχο, αλλά θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.

Για αρχή, είναι η πρώτη στρώση σοβά ή αλλιώς και πεταχτό

Το πεταχτό είναι η αρχή και το τέλος για γερά σοβατίσματα. Χωρίς καλό πεταχτό, αποκλείεται να έχεις γερό σοβά. Το γερό πεταχτό πρέπει να είναι πυκνό και τραχύ, να έχει αρκετό τσιμέντο και οριακή ποσότητα ασβέστη .

Τοποθέτηση υαλοπλεγμάτων και ενισχυτικών πρόσθετων

Βοηθάνε στον οπλισμό και στην πρόσφυση του σοβά αλλά η υπερβολική χρήση τους  μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα.
Το υαλόπλεγμα τοποθετείται στους αρμούς μπετόν – τούβλο , στις επιφάνειες πολυστερίνης και στα ηλεκτρολογικά κανάλια, με σκοπό την αποφυγή ρηγματώσεων με τις μεταβολές της θερμοκρασίας.
Τα ρητινούχα γαλακτώματα προστίθενται σε όλες τις στρώσεις του σοβά, με σκοπό την βελτίωση της σύστασης του σοβά.
Οι ίνες προπυλενίου προστίθενται μόνο στο δεύτερο χέρι του σοβά, με στόχο να ενισχύσουν την σύσταση για την αποφυγή μικρορωγμών.

Τοποθέτηση δεύτερης στρώσης σοβά (αμμοκονία)

Στο δεύτερο χέρι σοβά διαμορφώνονται οι επιφάνειες του κτιρίου, αλλά πρέπει να προσέξουμε την σύσταση και τον τρόπο εφαρμογής.
Οι ποσότητες τσιμέντου και ασβέστη πρέπει να είναι υπολογισμένες σε ακριβείς αναλογίες.
Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο στάδιο αυτό έχει το πάχος του σοβά. Καλό είναι να μην ξεπερνάει τα 4 εκ και η πλήρωση των επιφανειών να μην γίνεται μονομιάς αλλά σταδιακά.

Τελική στρώση σοβά (μαρμαροκονία)

Και σε αυτό το στάδιο των σοβατισμάτων, η σύσταση του υλικού παίζει τον σημαντικότερο ρόλο.

 

Δείτε μερικές από τις δουλειές μας σε χτισίματα και σοβατίσματα.

 

Back to top