Ανακαινίσεις κουζίνας

Οι παραπάνω κουζίνες διαμορφώθηκαν από την αρχή. Είχαν ηλικία πάνω από τα 40 έτη, με υδραυλικά δίκτυα που είχαν συνεχώς προβλήματα, παλιά ντουλάπια, φθαρμένα μωσαϊκά δάπεδα και πλακάκια και έλλειψη σε απαραίτητες υποδομές.

Η εργασία ανακαίνισης περιέλαβε τα παρακάτω βήματα:

 • Αποξηλώθηκαν ο παλιός νεροχύτης, ο πάγκος και τα ντουλάπια.
 • Αποξηλώθηκαν οι παλιές σωληνώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Αφαιρέθηκαν τα παλιά πλακάκια τοίχου.
 • Αφαιρέθηκε το παλιό ξύλινο παράθυρο.
 • Τοποθετήθηκαν νέες σωληνώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης στην ίδια θέση ή σε άλλη πιο κατάλληλη θέση. Προβλέφθηκε και θέση για το πλυντήριο πιάτων που δεν υπήρχε στην παλιά κουζίνα.
 • Σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες, έγινε ο σχεδιασμός και η κατασκευή των νέων ντουλαπιών, ανάλογα με τις ανάγκες του νοικοκυριού  τους και την εργονομία του χώρου.
 • Έγιναν οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες και η τοποθέτηση αναμονών για φωτισμό και παροχή ρεύματος σε σημεία που δεν υπήρχαν πριν: περισσότερες πρίζες  στον πάγκο κουζίνας, παροχή για πλυντήριο πιάτων, φωτισμός στον πάγκο εργασίας.
 • Έγινε σοβάτισμα των τοίχων στα σημεία που είχε αφαιρεθεί ο σοβάς.
 • Τοποθετήθηκε σύγχρονο θερμομονωτικό παράθυρο αλουμινίου, με σίτες και ανάκλιση.
 • Έγινε η τοποθέτηση πλακιδίων στο δάπεδο, πάνω από τα παλιά μωσαϊκά και η τοποθέτηση πλακιδίων στα σημεία των τοίχων που επιθυμούσαν οι ιδιοκτήτες.
 • Έγινε ο ελαιοχρωματισμός του χώρου.
 • Τοποθετήθηκαν τα νέα ντουλάπια, ο πάγκος και ο νεροχύτης και τέλος τα πλακίδια πλάτης του πάγκου.

 

Back to top