ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η ομάδα μας αναλαμβάνει τις υδραυλικές εγκαταστάσεις σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους.
Αναλαμβάνουμε:

    • Εγκατάσταση υδραυλικών εγκαταστάσεων
    • Επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων
    • Εντοπισμός κρυφών διαρροών με θερμογραφική κάμερα
    • Εγκαταστάσεις και επισκευές σε επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους
    • Ανακαινίσεις, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων σπιτιών, καταστημάτων και εργασιακών χώρων.

Η καλή οργάνωση και λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων είναι απαραίτητε σε οποιοδήποτε κτίριο για να προλαμβάνονται τυχόν βλάβες και φθορές. Από τις σωληνώσεις γίνεται η διέλευση του πόσιμου νερού, καθώς και ο διαχωρισμός από το νερό που χρησιμοποιείται για θέρμανση και για την καθαριότητα.

Το έργο ολοκληρώνεται εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει ορισθεί και σε άριστη ποιότητα.

Οι παρακάτω υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι μερικές από τις δουλειές μας.