ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αναλαμβάνουμε τη θέρμανση, τον κλιματισμό και εξαερισμό στο χώρο σας. Παρέχουμε υπηρεσίες τόσο για τη μελέτη, το σχεδιασμό όσο και για την υλοποίηση ολόκληρου του έργου. Η επιλογή του συστήματος κλιματισμού για την οικία και τον επαγγελματικό χώρο επηρεάζει την ποιότητα ζωής, το ενεργειακό κόστος και το κόστος συντήρησης του κτιρίου.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Οι παρακάτω εργασίες κλιματισμού είναι μερικές από τις δουλειές μας.