ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ομάδα μας αναλαμβάνει τη συντήρηση και ανακαίνιση κτιρίων. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό και σας παρέχουμε υπηρεσίες άριστης ποιότητας.
Προσφέρουμε υπηρεσίες:

  • Συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων
  • Συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
  • Ελαιοχρωματισμούς
  • Οικοδομικές εργασίες κ.α.

Οι παρακάτω συντηρήσεις κτιρίων είναι μερικές από τις δουλειές μας.