ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΑ

ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΑ

 Η ομάδα μας αναλαμβάνει ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΑ σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Είναι μια εργασία που θα χρειαστεί σε κάθε χώρο αλλά θα πρέπει να γίνεται μ ιδιαίτερη προσοχή. Ο σοβάς είναι ένα επίχρισμα που εφαρμόζεται πάνω από εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους για την προστασία και τον καλλωπισμό τους.

 

Η διαδικασία για σωστά ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΑ

 

Για αρχή, είναι η Πρώτη στρώση σοβά ή αλλιώς και Πεταχτό

Το πεταχτό είναι η αρχή και το τέλος για γερά ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΑ. Χωρίς καλό πεταχτό αποκλείεται να έχεις γερό σοβά. Το γερό πεταχτό πρέπει να είναι πυκνό και τραχύ, να έχει αρκετό τσιμέντο και οριακή ποσότητα ασβέστη .

Ύστερα τα Υαλοπλέγματα και ενισχυτικά πρόσθετα.

Βοηθάνε στον οπλισμό και στην πρόσφυση του σοβά αλλά η υπερβολική χρήση τους  μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα.
Το υαλόπλεγμα τοποθετείται στους αρμούς μπετόν – τούβλο , επιφάνειες πολυστερίνης και ηλεκτρολογικά κανάλια με σκοπό την αποφυγή ρηγματώσεων μεταβολές της θερμοκρασίας.
Τα ρητινούχα γαλακτώματα προσθέτονται σε όλες τις στρώσεις του σοβά με σκοπό την βελτίωση της σύστασης του σοβά,
Οι ίνες προπυλενίου προσθέτονται μόνο στο δεύτερο χέρι του σοβά με στόχο να ενισχύσουν την σύσταση για την αποφυγή μικρορωγμών.

Μετά, κάνουμε τη Δεύτερη στρώση σοβά (αμμοκονία) .

Στο δεύτερο χέρι σοβά οπου διαμορφώνονται οι επιφάνειες του κτιρίου, αλλα πρέπει να προσέξουμε την σύσταση και τον τρόπο εφαρμογής.
Οι ποσότητες τσιμέντου και ασβέστη πρέπει να είναι οριακές δηλαδή να μην είναι ούτε περισσότερες αλλά ούτε και λιγότερες.
Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο στάδιο αυτό έχει να κάνει με το πάχος του σοβά.
Καλό είναι να μην ξεπερνάει τα 4 εκ και η πλήρωση των επιφανειών να μην γίνεται μονομιάς αλλά σταδιακά.

Τέλος η τελική στρώση σοβά (μαρμαροκονία)
Και σε αυτό το στάδιο των σοβατισμάτων, η σύσταση του υλικού παίζει τον σημαντικότερο ρόλο.

 

Back to top